Poot at Paglaya

Sino ka kapag ikaw ay galit?Napopoot at may hinanakit? Ngayong araw ay nasaksihan ko kung paano kinokontrol ng sama ng loob ang isang tao. Wala namang nagbago, lumala lang. Kung dati’y masasakit na salita lang ang ibinabato nila sa bawat isa, bangko at matalim na gunting na ang aking nakita. Nakakarindi at nakakalungkot na makitangContinue reading “Poot at Paglaya”

Create your website with WordPress.com
Get started