Poot at Paglaya

Sino ka kapag ikaw ay galit?
Napopoot at may hinanakit?

Ngayong araw ay nasaksihan ko kung paano kinokontrol ng sama ng loob ang isang tao.
Wala namang nagbago, lumala lang. Kung dati’y masasakit na salita lang ang ibinabato nila sa bawat isa, bangko at matalim na gunting na ang aking nakita. Nakakarindi at nakakalungkot na makitang nag-aaway mga kasamahan mo sa bahay. Lugar na dapat nagpaparamdam ng pagmamahal at ligtas na akap. Unti-unting binabalot ng takot at pagkadismaya.

Ngayon ay malaki ang aking pangamba. Lalo na sa aking nakababatang kapatid. Kaya siguro ganon na lamang ang pag-iingat ko na hindi niya makita o marinig ang alitan na nakasanayan ko. Takot akong lumaki siya na palasagot at walang galang. Tulad ko noong ako’y bata at walang kamuwang-muwang.

Tunay ngang masakit ang sugat ng dati. Pansin mo ba kung bakit hindi agad naghilom ang sugat mo sa tuhod noong minsa’y nadapa ka? Kailangan ng mahabang oras at pasensya para gumaling ito. Kaya’t mahirap bigyang lunas ang sugat na paulit-ulit nating kinakalikot at inuungkat. Mahirap makulong sa rehas ng nakaraang patuloy nating binabalik-balikan. ‘Di ko man lubusang mabatid ang nasirang relasyon sa pagitan ng aking tiyahin at lola, matagal ko nang napagtanto na walang mabuting idudulot ang pusong ‘di marunong magpatawad. Hindi matutulungan ng panahon ang isang taong ‘di nakukuntento sa kung ano ang nasa kasalukuyan. At lalong mahirap baguhin ang taong lulong na sa mali at walang intensyong bumuti.

Sinong mag-aakala na ang masiyahin at malambing na ako ay lumaki pala sa isang tahanang madalas may bangayan. ‘Di ko rin lubos maisip kung paano ko napapanatiling matatag at makatao ang aking sarili. Ngunit alam ko na Diyos na ang nagbabantay sa aking nararamdaman. Kahit kailan ay ayokong balutin ng kasamaan ang puso ko. Hindi ko gustong mandilim ang paningin ko at makagawa ng bagay na pagsisisihan ko habangbuhay. At ito rin marahil ang hiling ko para sa lahat ng tao sa mundo.

Huwag mong hayaang lamunin at baguhin ka ng galit.
Huwag kang padadaig sa poot, palayain ang sarili mula sa hinanakit.

Published by R. K.

A youth trying to understand life

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: