Paglubog ng Araw

Kaugnay ng paglubog ang pagbagsak. Madalas magkasama ang dalawa. Paglubog sa utang o sa problema. Paglubog sa hirap ng buhay. Negatibo ang dating sa marami. Iba ang tingin ko sa salitang ito. Hindi laging masama ang nangyayari sa paglubog.

Tulad na lang ng paglubog ng araw. Sa tuwing sumasapit ang dapithapon ay nasisilayan ko ang pag-iibang kulay ng langit. Isang prosesong nag-iiwan ng kabighabighaning tanawin sa aking isipan. Nakakagaan ng pakiramdam.

Dito rin nakikipaglaro sa akin ang sinag ng araw. Lumilikha ng mga aninong masarap kuhanan ng litrato o ‘di kaya’y iguhit sa aking kwaderno.

At sa pagpapahingang ito ng araw ay nasisilayan ko ang buwan at mga bituin. Panibagong obrang oleo sa kambas ni Inang kalikasan. Nakawiwiling pagmasdan ang madilim na kalangitang kumikinang-kinang dahil sa mga tala.

Sumasagi sa aking isipan kung gaano ako ka swerte para masilayan ang lahat ng iyon.
Kung paanong ang paglubog ng araw ay nakapagbibigay ngiti sa mukha ko ngayon.

Published by R. K.

A youth trying to understand life

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: